Regio TV komt weer actief terug!

Vandaag 1 september 2016 is het precies 20 jaar geleden dat Tilburg TV de voorganger van Regio TV van start ging met televisie- en kabelkrant-uitzendingen via de kabel in Tilburg. In een later stadium werd het uitzendgebied aanzienlijk vergroot en uitgebreid tot nagenoeg alle gemeenten in Midden-Brabant en Noord Oost Brabant.


De toegang tot de kabel was bij de aanvraag voor de doorgifte in 1995 nog een zaak van de lokale gemeentes die hier ieder afzonderlijk toestemming voor moesten verlenen. In eerste instantie werd er positief gereageerd door de gemeente Tilburg op het initiatief voor een kabelkrant- en TV zender van Visie Marketing & Media B.V.later ook wel VM&M genoemd.

De aanvraag voor de doorgifte van Tilburg TV werd ondanks de goede verwachtingen en afstemming met de gemeente Tilburg toch afgewezen. Na lange en intensieve juridische procedures gaf Minister Wijers van Economische Zaken de gemeente Tilburg uiteindelijk een aanwijzing waardoor deze alsnog haar toestemming moest verlenen voor de doorgifte.Een zeer bijzondere aanwijzing en besluit van Minister Wijers met grote impact voor meer marktwerking en liberalisering. Een eenvoudigere en betere toegang tot de kabel in Nederland was daarmee een feit geworden.
De naam Tilburg TV werd in de loop van de periode gewijzigd in Regio TV.In verband met de sterke regionale betrokkendheid van Visie Marketing & Media werd besloten een aparte kabelkranteditie voor de regio Tilburg en de regio Waalwijk te realiseren waarvoor veel berichten werden geleverd door inwoners, verenigingen, clubs, instellingen, organisaties, de redactie en de lokale overheden.
Regio TV zal direct maar ook indirect via de nieuwe en nog te lanceren website van Medialand steeds meer van zich gaan laten horen. Blijf het volgen want binnenkort is er weer meer nieuws via en over Regio TV.