Vestia en Noordanus zeer schadelijke combi voor Tilburg !

Lijst Smolders Tilburg stelt vragen aan college van B & W Tilburg 

De Lijst Smolders Tilburg was eerder al wel wat gewend met ex burgemeester Ruud Vreeman.

Toentertijd heeft de LST toch nog 3 jaar lang geprobeerd om tot een normale werk- verstandhouding te komen.

Achteraf hebben wij daar heel veel spijt van gehad omdat in al die jaren onze stad zeer veel schade is toegebracht door een regenteske en onbekwame burgemeester.

Bij Noordanus maken wij daarom de balans eerder op;

 

1.    Zijn rol bij Vestia en die van de burgemeestersvrouw, morgen start de 2e kamer met de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, die maar liefst 6 weken gaan duren!

2.    Zijn rol in de achterkamers bij de renovatie van de stadskantoren en de verhuizing v/d bibliotheek.

3.    Zijn falende rol m.b.t. het naar Tilburg toehalen van investeerders.

4.    Zijn rol als voorzitter v/d raad en zijn gedrag tijdens ons eerste serieuze debat.

5.    Zijn falende rol in de nu al bijna 4 jaar durende Taskforce criminaliteit waar hij constant achter de feiten aanloopt, dweilt met de kraan open en nu uit pure wanhoop maar motorclubjacks is gaan verbieden i.p.v. criminaliteit slim en hard aan te pakken!

 

De Lijst Smolders heeft eerder tussen 2006-2010 vaak de vinger op de zere plek gelegd en achteraf ook steeds gelijk gekregen.

Rekening houdende met de aanhoudende/aankomende negatieve zaken en negatieve publiciteit rondom de familie Noordanus vragen wij aan de huidige burgemeester Peter Noordanus of hij in het belang van Tilburg snel zijn functie zou willen neerleggen zodat er snel een tijdelijke of nieuwe burgemeester kan komen.  

 

Hierover hebben wij art. 47 vragen gesteld aan B&W, zie bijlage.

 

Morgen start de 2e kamer met de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties die maar liefst 6 weken gaan duren!

In de korte periode dat de LST werkzaam is in de raad zijn wij zeer geschrokken van de regenteske en amateuristische werkwijze en houding van burgemeester Noordanus.

De LST was al heel wat gewend met ex burgemeester Vreeman. Toentertijd heeft de Lijst Smolders toch nog 3 jaar lang geprobeerd om met Vreeman tot een normale werk- verstandhouding te komen. Achteraf gezien hebben wij daar heel veel spijt van gehad omdat in al die jaren onze stad zeer veel schade is toegebracht door ex burgemeester Vreeman. Daarom maken wij bij Noordanus eerder de balans op;

 

1. Zijn rol bij Vestia en die van de burgemeestersvrouw.

 

2. Zijn rol in de achterkamers bij de renovatie van de stadskantoren en de verhuizing v/d bibliotheek.

 

3. Zijn falende rol m.b.t. het naar Tilburg toehalen van investeerders.

 

4. Zijn rol als voorzitter v/d raad en zijn gedrag tijdens ons eerste serieuze debat.

 

5. Zijn falende rol bij de nu al bijna 4 jaar durende Taskforce criminaliteit waar hij constant achter de feiten aanloopt, dweilt met de kraan open en nu uit pure wanhoop maar motorclubjacks is gaan verbieden i.p.v. criminaliteit slim en hard aan te pakken!

 

Het is voor de LST echt de vraag of burgemeester Noordanus wel in functie kan blijven tijdens de verhoren v/d parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties die deze week van start gaan en maar liefst 6 weken gaan duren. Daarbij komen er ook nog eens 11 rechtszaken aan zie; http://youtu.be/7YK5cZX2jXg Hierdoor zal de familie Noordanus gedurende een langere periode negatief in het landelijke nieuws komen. De LST voorziet dat ook deze burgemeester zeer schadelijk zal blijken voor het aanzien van onze stad Tilburg.

 

Wij vinden het verder onbegrijpelijk dat burgemeester Noordanus in het nieuwe college van B&W de portefeuille in- en externe communicatie (incl. stadspromotie) heeft. Voor deze stadspromotie/citymarketing heeft burgemeester Noordanus de komende tijd 6 miljoen euro beschikbaar. De LST vindt Noordanus in combinatie met stadspromotie/citymarketing onaanvaardbaar!

 

Zelfs bij PvdA voorzitter Hans Spekman is de rol v/d familie Noordanus niet onopgemerkt gebleven.

 

Noordanus is op 3 september 2013 al verhoord in de Rotterdamse rechtbank.

 

Verder is gebleken dat Noordanus het allemaal niet meer zo scherp ziet als hij vluchtig leest. Ook heeft hij zogenaamd spijt dat hij zijn handtekening heeft gezet onder een exorbitant hoge pensioenbrief van zijn toenmalige vriend Eric Staal.

 

Het is voor onze stad dus heel erg slecht als bestuurlijk Tilburg nu als konijnen in koplampen gaat zitten staren en dan maar hoopt dat het allemaal zal meevallen.

 

Als de negatieve stroom publiciteit op gang komt is het te laat en is Tilburg onherstelbare schade toegebracht. Dit is slecht voor het aanzien van Tilburg en met deze citymarketing gaat onze stad niet voorruit, maar juist achteruit.

 

De Lijst Smolders zou het verstandig vinden van burgemeester Noordanus als hij inziet dat de Parlementaire Enquête, de batterij rechtszaken rond Vestia in combinatie met de familie Noordanus zeer schadelijk is voor Tilburg. Burgemeester Noordanus zou in het belang van Tilburg snel de eer aan zichzelf moeten houden.

 

Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van deze schriftelijke vragen:

 

1. De Lijst Smolders heeft tussen 2006-2010 vaak de vinger op de zere plek gelegd en ook steeds achteraf gelijk gekregen. Rekening houdende met de aanhoudende en de aankomende negatieve zaken rondom de familie Noordanus vragen wij aan de huidige burgemeester Peter Noordanus of hij in het belang van Tilburg snel zijn functie zou willen neerleggen?

 

2. Peter Noordanus plaatste een handtekening onder een exorbitante pensioenbrief van zijn toenmalige vriend Eric Staal terwijl Noordanus al geruime tijd niet meer in functie was bij Vestia. Wat vindt het college hiervan? Vindt u dit integer?

 

3. Bent u het met de LST eens dat als het om bestuurlijke integriteit gaat en vertrouwen van burgers in de overheid, men zelfs de schijn niet tegen mag hebben?

 

De burgemeester heeft duidelijk de schijn tegen.

 

Het college geeft aan sterk te willen gaan sturen op integriteit (cie. Bestuur 26 mei jl.) maar hoe gaat uw college dat dan uitleggen aan de burgers met een burgemeester die eigenlijk een voorbeeldfunctie zou moeten hebben m.b.t. integriteit?

 

4. Kan de burgemeester ons informeren over het mislukte project Bergsche Haven in Bergen op Zoom, waar burgemeester Noordanus eerst die gemeente ‘onafhankelijk’ had geadviseerd en vervolgens bestuursvoorzitter was geworden van bouwbedrijf AM die de opdracht gegund kreeg?

 

5. Zijn er mogelijk nog meer dossiers uit het verleden van burgemeester Noordanus waar wij nog geen weet van hebben, die kunnen leiden tot problemen of gerechtelijke procedures. Wil burgemeester Noordanus daar volledige openheid over geven, zodat wij als Raad weten waar we aan toe zijn?

 

6. Bent u het met de LST eens dat op zijn minst de portefeuilles in- en externe communicatie inclusief stadspromotie/citymarketing van burgemeester Noordanus per direct moeten worden overgedragen aan de wethouders?

 

7. Burgemeester Noordanus blijkt weinig vertrouwen te hebben in een goede afloop over Vestia. Tijdens een schorsing van zijn verhoor in de Rotterdamse rechtbank, 3 september 2013, zegt hij m.b.t. de Parlementaire enquêtecommissie “ daar zullen ze wel weer een burgemeester willen grillen ”. Heeft de rest van het college wel vertrouwen in de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties?

 

De LST fractie;

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Angelique v Huffel, Wil v/d Bogaard, Cees v Dijk