Regionaal

De Gouden Koets van Burgemeester Noordanus

Lijst Smolders stel vragen aan het college van B&W Tilburg

Onlangs heeft de TVP vragen gesteld over de vervoerskosten van een paar wethouders in het 4e kwartaal. Het is onbegrijpelijk dat Loes Dielissen dan geen vragen stelt over de vervoerskosten over diezelfde periode van haar grote voorbeeld en de door haar verheerlijkte burgemeester Noordanus, terwijl hij bijna het 10-voudige kost aan vervoerskosten. 

Lees meer: De Gouden Koets van Burgemeester Noordanus

De motie van de Lijst Smolders over het zeer magere coalitieakkoord van D66-CDA-SP en Groen Links.

Bij de presentatie van dit coalitieakkoord, in Loods 88, noemde Berend de Vries zijn nieuwe wethouders “sterren”, maar deze zelfbenoemde sterren inclusief de heer de Vries duiken nu al weg voor hun eigen magere coalitieakkoord? Juist deze sterren hadden hier vandaag het woord moeten voeren en niet hun fractiegenoten. Op deze wijze is er in Tilburg nog nooit een coalitieakkoord besproken. Zou dit dan de gedroomde bestuurlijke vernieuwing zijn?

Lees meer: De motie van de Lijst Smolders over het zeer magere coalitieakkoord van D66-CDA-SP en Groen Links.

Vragen stellen tijdens Inloopuur van het Cultuurfonds Tilburg

Heb jij als kunstenaar een fantastisch idee maar krijg je de financiering niet rond? Wellicht voldoet je werk aan de voorwaarden van het Cultuurfonds Tilburg om een subsidieaanvraag te doen. Spreekt dit je aan en heb jij vragen of je project voldoet of hoe je dan een project indient. En hoe benader je ondernemers in deze tijd benadert om mee te doen aan de realisatie van je werk? Kom langs en stel je vragen tijdens het inloopuur op dinsdag 6 mei as. in Bibliotheek Tilburg Centrum van 19.30-20.30 uur.

Lees meer: Vragen stellen tijdens Inloopuur van het Cultuurfonds Tilburg

Droog voorjaar leidt tot vroege afkondiging verbod op onttrekken oppervlaktewater

Beschermingsmaatregel voor delen van Reusel en Beerze

 

Met onmiddellijke ingang kondigt Waterschap De Dommel een verbod af voor het onttrekken van water uit de beken de Reusel ten zuiden van het Wilhelminakanaal en de Groote en Kleine Beerze. Dit verbod geldt ook voor de kleinere beken, zoals de Raamsloop, en sloten die uitkomen in deze beken. Boeren en tuinders gebruiken dit water voor het beregenen van hun gewassen. Nu zijn ze aangewezen op grondwater. Maar voor het oppompen van grondwater heeft men een vergunning nodig.

Lees meer: Droog voorjaar leidt tot vroege afkondiging verbod op onttrekken oppervlaktewater

Weer drie kerken leeg in Tilburg LST stelt vragen aan B & W

Op 18 april 2014 stelde de lijst van Hans Smolders de (LST) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg de volgende vragen:

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Binnenkort komen weer drie kerken leeg te staan in Tilburg. http://bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/tilburg/wat-moeten-we-in-hemelsnaam-met-de-korvelse-kerk-in-tilburg-1.4311316

Lees meer: Weer drie kerken leeg in Tilburg LST stelt vragen aan B & W